Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

 

Mecenasi Kultury

 

Współpraca


 

Miejska Orkiestra Dęta Andropol działająca pod patronatem Centrum Kultury i Wypoczynku osiągnęła kolejny prestiżowy sukces artystyczny! Decyzją Komisji Artystycznej Festiwalu "Echo Trombity", została sklasyfikowana na zaszczytnym  I miejscu w XXXVII Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych "Echo Trombity 2014 r.". Nasza miejska orkiestra 27 czerwca 2014 r. mistrzowsko zagrała w najliczniejszej i najmocniejszej w tym roku kategorii orkiestr działających przy domach kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych. Wspólnie ze sztandarową - andrychowską orkierstrą, na równorzędnych pierwszych miejscach uplasowały się orkiestry z Mystkowa i Krakowska Orkiestra Staromiejska. Przypomnijmy - w 2012 i 2011 roku w tej samej kategorii orkiestra zajmowała II miejsca, a w 2010 roku III miejsce. W roku 2013 orkiestra nie uczestniczyła w przeglądach z uwagi m.in. na remont siedziby stowarzyszenia. Dodatkowo - ogromną nobilitacją dla Naszej orkiestry i miasta jest fakt wytypowania jej do koncertu galowego pt. My, Małopolanie, który odbędzie się pod koniec września. Podczas koncertu nastąpi uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów. Fakt ten niezaprzeczalnie dowodzi wielkiego uznania Komisji Artystycznej dla MOD Andropol, które z kolei potwierdza bardzo wysoki poziom artystyczny zespołu będący wynikiem systematycznej i rzetelnej pracy kapelmistrza, instruktorów, zaangażowania i pasji wszystkich muzyków. Gratulujemy!

Foto: www.orkiestra-andrychow.pl