Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

 

Mecenasi Kultury

 

Współpraca


 

1–30.09 (w godz. otwarcia placówki)

SZTUKA PUKA…

Nabór dzieci i młodzieży do grup i zespołów proponowanych w WDK w roku kulturalnym 2014 / 2015.

4.09 (czwartek) godz. 15.30
KUKURYKU!

Akcja plastyczna – wykonywanie elementów kultury ludowej.

 

18.09 (czwartek) godz. 10.30
SŁÓWKA I SŁUFKA

Edukacyjna akcja artystyczna dla dzieci, promująca twórczość Juliana Tuwima z okazji 120-tej rocznicy urodzin znanego i lubianego autora literatury dziecięcej.

 

24.09 (środa)
JA TO TY

Wystawa fotografii Iwony Wróbel, studentki Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej, autoryzowanej przez Instytut Zabytków Wydziału Architektury.

26.09 (piątek) godz. 15.00
PARAPETÓWKA

Zabawy animacyjne i integracyjne dla dzieci, akcje artystyczne, warsztaty kulinarne.

 

30.09 (wtorek) godz. 15.30
TU WI(E)M!

Warsztaty recytatorskie dla dzieci i młodzieży oparte na tekstach poetyckich Juliana Tuwima.