Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

 

Mecenasi Kultury

 

Współpraca


 

Pięćdziesięciu podopiecznych placówek Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie uczestniczyło w weekendowych warsztatach rękodzieła i tradycji regionu „Folkowa Laurka: Zbój i Złota Górka". W piątek 28 listopada dzieci i młodzież z gminy Andrychów uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez prezesa TMA - Jana Zielińskiego. Wszyscy wybrali się na wycieczkę do Brzezinki, gdzie wysłuchali mini wykładu o źródle siarkowodorowym, wapienniku i ochronie przyrody, a także opowieści o legendarnych zbójach ze Złotej Górki. Potem uczestnicy projektu pojechali do Stanicy Hucuł, gdzie mieli za zadanie zilustrować historię zbójnika. W sobotę odbyły się kolejne warsztaty – tym razem plastyczne w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej. Po południu otwarto wystawę prac, które powstały podczas projektu.

„FOLKOWA LAURKA: ZBÓJ I ZŁOTA GÓRKA” - warsztaty rękodzieła i tradycji regionu.

W dniach 28 – 29 listopada zrealizowany został projekt warsztatów rękodzieła i tradycji regionu współfinansowany z EFRROW w ramach działania: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Wzięło w nim udział 52 mieszkańców naszej gminy w wieku 7 – 15 lat. Do udziału w projekcie zaproszenie przyjęły również dzieci i młodzież z rodzin romskich zamieszkujących gminę Andrychów.

W piątek dzieci i młodzież z gminy Andrychów uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez prezesa TMA Jana Zielińskiego. Wszyscy wybrali się na wycieczkę z Brzezinki w stronę Złotej Górki, gdzie w trakcie pleneru plastycznego wysłuchali ciekawostek o źródle siarkowodorowym, wapienniku i ochronie przyrody, a także opowieści o legendarnym Zbóju spod Złotej Górki. Następnie uczestnicy projektu pojechali do Stanicy „Hucuł”, gdzie odbyły się warsztaty kulinarne przy ognisku i dalszy ciąg opowieści o legendzie Zbója spod Złotej Górki.
W sobotę odbyły się kolejne warsztaty – tym razem plastyczne w Izbie Regionalnej Ziemi Andrychowskiej oraz bibułkarskie, koronkarskie i kulinarne związane z tradycjami naszego regionu w MDK w Andrychowie. Działania plastyczne połączono także z akcją ekologiczną tworzenia kukły zbója. Podsumowaniem dwudniowych działań warsztatowych była wystawa prac pod hasłem "Skarby Zbója spod Złotej Górki", degustacja smakołyków przygotowanych przez dzieci oraz koncert muzyki romskiej w wykonaniu zespołu „Merstein Trio” z Krakowa, na który uczestnicy zaprosili członków swoich rodzin, przyjaciół i bliskich.

Wystawę „Skarby Zbója spod Złotej Górki” eksponowaną na sztalugach i ramach OWZ zakupionych w ramach dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie będzie można jeszcze zobaczyć w miesiącu grudniu kolejno w placówkach CKiW: WDK w Zagórniku, WDK w Sułkowicach-Łęgu oraz WDK w Targanicach.

Organizator projektu: CKiW w Andrychowie

Partner SGW w Andrychowie

Źródło: www.nowiny.andrychow.eu